15 letnie doświadczenie

Całodobowe wsparcie +48 780 140 130

Terapia uzależnienia od alkoholu jej cele i zakres

Terapia uzależnienia od alkoholu jej cele i zakres

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą o znamionach choroby przewlekłej, co wymusza ciągłą konieczność udzielania pomocy choremu i skłania do wyznaczenia granic podstawowej terapii a także innych rodzajów pomocy po zakończeniu terapii.

Osoba podejmująca pracę z alkoholikami powinna mieć dokładnie sprecyzowane takie pojęcia jak: terapia odwykowa, długa abstynencja, psychoterapia uzależnienia, rehabilitacja. Porządek pojęciowy w w/w obszarach powinien być fundamentem formułowania celów oraz wyboru sposobów postępowania względem każdego pacjenta indywidualnie.

Praca psychologiczna z osobami o długiej abstynencji wymaga sprecyzowania, kim jest pacjent objęty takimi oddziaływaniami a także jakie formy pomocy powinny być do niego kierowane.

Terapia uzależnienia przez znaczną większość autorów propozycji terapeutycznych traktowana jest jak zbiór technik oraz metod, które wywodzą się z podejścia behawioralno – poznawczego czyli z: dostarczania wzorów i przykładów postępowania, ćwiczenia umiejętności, oddziaływania poznawczego.

Zakres terapii uzależnienia często jest pod względem wyznaczanych jej celów tak obszerny, że może wydawać się, że nie ma końca. Niektóre obszary terapii uzależnienia mogą pokrywać się z obszarami oddziaływania psychoterapeutycznego a także innych form pomocy psychologicznej.

Niezbędne więc stało się ustalenie, gdzie są granice psychoterapii uzależnienia, a gdzie już wstąpiliśmy na obszar psychoterapii innych zaburzeń u pacjenta. Cel oraz obszar oddziaływania psychoterapii uzależnienia w zasadzie są podobnie rozumiane przez różnych autorów i skupiają się głównie na zjawiskach psychologicznych związanych z utrzymywaniem abstynencji. Jako psychospołeczne konteksty wymienia się: uczenie się życia w trzeźwości, usuwanie zaburzeń, rozwiązywanie problemów osobistych, utrzymywanie abstynencji.

Znana psychoterapeutka Zofia Sobolewska w programach swoich ośrodków formułuje te cale bardziej szczegółowo. W pierwszej i najbardziej intensywnej fazie terapii umieszcza ona takie zadania jak: uświadomienie sobie konsekwencji picia, pracę nad rozpoznawaniem i zrozumieniem swojego uzależnienia od alkoholu, budowanie własnej tożsamości alkoholika, pracę nad uznaniem braku własnej kontroli nad piciem, akceptacja bezsilności wobec alkoholu, uczenie się zachowania abstynencji, indywidualna praca nad problemami utrudniającymi leczenie.

W głębszej fazie terapii, uwagę pacjentów skupia się nad rozpoznawaniem mechanizmów psychologicznych uzależnienia i powstrzymywania ich działań, zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej. Pacjenci pracują też nad opracowaniem problemów osobistych, które wynikają z ich uzależnienia.

Celem działań terapeutycznych w stosunku do osoby uzależnionej jest: umacnianie tożsamości alkoholika, wdrożenie podtrzymujących ją zachowań, skupienie się na działaniach mających zastąpić sięganie po alkohol. Za cel terapii uważa się wyrównanie deficytów umiejętności radzenia sobie z trudnościami związanymi z inter – i intrapersonalnymi sytuacjami podwyższonego ryzyka sięgania po alkohol.

Oczywiście nadrzędnym celem oddziaływania w terapii uzależnienia są zjawiska powiązane bezpośrednio z piciem alkoholu, a w szczególności: zaburzenia tożsamości, nawyki destrukcyjne, deficytu umiejętności oraz struktury poznawcze podtrzymujące picie a więc wszystkie te aspekty, które sami uzależnieni określają mianem – pijane myślenie oraz pijane zachowanie.

Ośrodek Terapii Uzaleznień

Leczenie Uzależnienia Od Alkoholu

Na życie naszych pacjentów patrzymy wieloaspektowo, bo w naszym przekonaniu uzależnienie od alkoholu jest niezawinione, a wynika z doświadczeń życiowych i niezabezpieczonych potrzeb... Kilka słów o uzależnieniach, leczeniu i terapii uzależnień“

Diagnostyka choroby alkoholowej

Diagnostyka choroby alkoholowej

Gdy pojawiają się charakterystyczne objawy, oznacza to fakt iż picie alkoholu staje się problemem dla Ciebie lub kogoś Tobie bliskiego:

Read more

Niebezpieczny detoks domowy. Dlaczego warto przeprowadzić detoks w ośrodku?

Niebezpieczny detoks domowy. Dlaczego warto przeprowadzić detoks w ośrodku?

Czy szybki domowy detoks jest bezpieczny? Osoby decydujące się na leczenie alkoholizmu najczęściej chcą przeprowadzić błyskawiczną terapię. Zasadę tę Pacjenci często odnoszą do detoksu. Czy jednak wizyta lekarska i podanie kroplówek, które szybko uzupełnią poziom elektrolitów rzeczywiście jest dobrym rozwiązaniem? Taki błyskawiczny detoks może okazać się niebezpieczny dla Pacjenta.

Read more

Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Alkoholowy zespół abstynencyjny (AZA) to stan zaburzeń psychicznych i somatycznych, wynikających z nagłego odstawienia alkoholu. Może przyjmować różne postacie, od zawrotów i bólów głowy oraz niewielkiego niepokoju z nudnościami, aż po niebezpieczne majaczenie alkoholowe – nazywane delirium oraz zagrażające życiu napady drgawkowe, które są podobne do napadów występujących podczas padaczki.

Read more

Jak przekonać osobę uzależnioną od alkoholu do podjęcia leczenia?

Jak przekonać osobę uzależnioną od alkoholu do podjęcia leczenia?

Większość osób uzależnionych od alkoholu wręcz ucina wszelkie rozmowy na temat ich nałogu, twierdząc, że wszystko jest w porządku, a problem ich nie dotyczy. Skoro czytasz ten tekst, domyślamy się, że konsekwencje uzależnienia bliskiej osoby znasz doskonale – bez względu na to, czy ta osoba jest uzależniona od szkodliwej substancji czy od niszczących ją zachowań. Domyślamy się też, że już wykorzystałeś znane Ci metody perswazji mające na celu wymuszenie na bliskim zmiany stylu życia i nie przyniosły rezultatu, prawda?

Read more

Ośrodki leczenia uzależnień w Polsce - fakty i mity

Ośrodki leczenia uzależnień w Polsce - fakty i mity

W Polsce alkoholizm jest bardzo szerokim problemem, choć nadal ukrywanym przez wielu chorych. Najczęściej wynika to z ogólnego wstydu przed rodziną, współpracownikami czy też sąsiadami. Obok wielu placówek terapeutycznych, które są podmiotami leczniczymi i spełniają wysokie standardy medyczne, lokalowe, terapeutyczne – działają też szeroko reklamowane w internecie oraz prasie „kliniki” oraz ośrodki czy tez indywidualne osoby, które dają złudną nadzieję na szybką i skuteczną terapię.

Read more

Terapia uzależnienia od alkoholu jej cele i zakres

Terapia uzależnienia od alkoholu jej cele i zakres

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą o znamionach choroby przewlekłej, co wymusza ciągłą konieczność udzielania pomocy choremu i skłania do wyznaczenia granic podstawowej terapii a także innych rodzajów pomocy po zakończeniu terapii.

Read more

Jak leczyć uzależnienie od alkoholu

Jak leczyć uzależnienie od alkoholu

Leczenie alkoholizmu jest bardzo skomplikowane i z doświadczeń wynikających z pracy z uzależnionymi od alkoholu, wiadomo dziś, że często kuracje nie dają żadnych efektów. Prócz leczenia alkoholizmu przy pomocy psychoterapii, która prowadzona jest w placówkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych – a także prób zastosowania farmakoterapii, w Polsce istnieją trzy inne formy samopomocy.

Read more

Detoks alkoholowy, odtrucia alkoholowe - czyli pierwszy krok w stronę trzeźwości

Detoks alkoholowy, odtrucia alkoholowe - czyli pierwszy krok w stronę trzeźwości

Odtrucie alkoholowe potocznie nazywane jest detoksem i jest to cały szereg procedur medycznych zastosowanych by minimalizować zaburzenia wywołane zatruciem alkoholowym, przejawiające się szczególnie silnie w pierwszej fazie tzw. trzeźwienia co związane jest z obniżaniem się poziomu alkoholu we krwi alkoholika.

Read more

Czym jest alkoholizm - choroba alkoholowa, jakie są jej przyczyny

Czym jest alkoholizm - choroba alkoholowa, jakie są jej przyczyny

Alkoholizm jest poważnym problemem społecznym i bez wątpienia wpływa na każdą sferę osoby uzależnionej. Zarówno na sferę fizyczną, psychiczną, duchową jak i społeczną.

Read more

Zaufało nam tysiące Pacjentów!

 • Bezpieczeństwo

  Jesteśmy legalnie działającym ośrodkiem leczenia uzależnień NZOZ wpisanym do Rejestru Podmiotów Leczniczych pod numerem: 000000025095.

 • Specjaliści

  Nasz zespół stanowią lekarze różnych specjalizacji w tym anestezjolodzy, toksykolodzy, psychiatrzy oraz wykwalifikowane pielęgniarki.

 • Dowozimy pacjentów

  Na życzenie możliwy jest transport komfortowym samochodem przy zachowaniu pełnej dyskrecji

 • Wysokie Standardy

  Lata doświadczenia i wykwalifikowana kadra są gwarantem naszej skuteczności, a jej dowodem – tysiące zdrowych pacjentów i liczne certyfikaty.

 • Dostępność 24h

  Jesteśmy do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy w każdej chwili możesz się z nami skontaktować

 • Kompleksowe Badania

  Szczegółowa diagnostyka, wykonywana przez certyfikowane laboratorium pozwala lekarzowi na opracowanie indywidualnej procedury detoksu.

 • Pilne Świadczenia

  Jako jedyni w Polsce przyjmujemy Pacjentów znajdujących się pod wpływem wszelkich środków odurzających.

 • Komfortowe warunki

  Dzięki komfortowym warunkom i domowej, pełnej ciepła i zrozumienia atmosferze, skorzystanie z naszych usług będzie nie tylko pierwszym krokiem ku trzeźwości, ale także szansą na wyciszenie i pełen relaks.

 • 100% anonimowości

  Dyskrecję uznajemy za podstawowy warunek naszej pracy, zapewniający poczucie bezpieczeństwa i spokój pacjentom naszego ośrodka.