15 letnie doświadczenie

Całodobowe wsparcie +48 780 140 130

Jak leczyć uzależnienie od alkoholu

Jak leczyć uzależnienie od alkoholu

Leczenie alkoholizmu jest bardzo skomplikowane i z doświadczeń wynikających z pracy z uzależnionymi od alkoholu, wiadomo dziś, że często kuracje nie dają żadnych efektów. Prócz leczenia alkoholizmu przy pomocy psychoterapii, która prowadzona jest w placówkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych – a także prób zastosowania farmakoterapii, w Polsce istnieją trzy inne formy samopomocy.

Jest to Ruch Anonimowych Alkoholików, Stowarzyszenie Abstynentów oraz Klub Pacjenta. Najbardziej popularny model leczenia alkoholizmu powstał w roku 1946 w Minnesocie i nazwany został Model Minnesota. Ten model powstał na bazie połączonej wiedzy profesjonalistów i lekarzy oraz doświadczeń Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. W Polsce kilka z elementów tego modelu zostało wykorzystanych na Oddziale Odwykowym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w połowie lat 80 – tych XX wieku. Do podstawowych założeń tego modelu należy zaliczyć: uznanie i traktowanie alkoholizmu jako choroby podstawowej, która nie jest wynikiem ani przejawem innej choroby, traktowanie alkoholizmu jako choroby przewlekle postępującej, niezawinionej i śmiertelnej, uznanie zaprzeczenia jako jednego z najważniejszych czynników choroby, podejście do pacjenta ze zrozumieniem i szacunkiem, dożywotnia abstynencja względem wszelkich środków psychoaktywnych, terapie prowadzone w małych grupach a także indywidulane podejście do każdego z pacjentów, udział najbliższych osób w przebiegu procesu terapeutycznego, wprowadzenie do terapii elementów Programu Dwunastu Kroków.

Leczenie alkoholików w Polsce stosuje oddziaływanie terapeutyczne oparte na modelu psychoterapii strategiczno – strukturalnej. Model ten jest wynikiem przyjęcia zasad zawartych w bio – psycho – społecznej koncepcji uzależnienia, gdzie elementem centralnym są trzy podstawowe mechanizmy psychologiczne, które są wynikową działania czynników mających swoje źródła w sferze biologicznej, psychicznej lub społecznej w postaci: mechanizmu iluzji i zaprzeczania, regulacji emocji, mechanizmów rozproszenia i rozdwojenia „Ja”.

Cele terapeutyczne przyjmowane w modelu psychoterapii strategiczno – strukturalnej określa się w sposób dostosowywany do etapów i tematów pracy terapeutycznej.

Etap pierwszy koncentruje się nad uznaniem przez alkoholika własnego uzależnienia oraz zasad terapii, rozpoznanie przez uzależnionego własnej bezsilności wobec alkoholu i uzależnienia, wspierania wczesnej abstynencji oraz zmiany tożsamości alkoholowej leczonego. Drugi etap związany sjest głównie z pracami nad rozbrojeniem mechanizmów uzależnienia a także zapobiegania nawrotom w odniesieniu do: mechanizmu nałogowej regulacji emocji, mechanizmów związanych z rozpraszaniem i rozdwajaniem „Ja” i mechanizmu zaprzeczenia i iluzji. Trzeci etap to głównie praca nad zmianą zachowań i nawyków oraz sytuacji społecznej pacjenta w postaci wycofania się z sytuacji wysokiego ryzyka, naprawienia szkód wywołanych przez nadmierne picie alkoholu. W czwartym etapie uwagę poświęca się na pracy nad rozwiązywaniem problemów osobistych pacjenta związanych z naprawianiem szkód, które są skutkiem picia a dalej nad zmianami destrukcyjnych form relacji z otoczeniem a także na budowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby i życia.

Jako najważniejszy element – leczenie alkoholizmu przyjmuje utrzymywanie przez pacjenta abstynencji, które przez większość znawców tematu uznane jest za kryterium zdrowienia i powrotu pacjenta do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Ośrodek Terapii Uzaleznień

Leczenie Uzależnienia Od Alkoholu

Na życie naszych pacjentów patrzymy wieloaspektowo, bo w naszym przekonaniu uzależnienie od alkoholu jest niezawinione, a wynika z doświadczeń życiowych i niezabezpieczonych potrzeb... Kilka słów o uzależnieniach, leczeniu i terapii uzależnień“

Diagnostyka choroby alkoholowej

Diagnostyka choroby alkoholowej

Gdy pojawiają się charakterystyczne objawy, oznacza to fakt iż picie alkoholu staje się problemem dla Ciebie lub kogoś Tobie bliskiego:

Read more

Niebezpieczny detoks domowy. Dlaczego warto przeprowadzić detoks w ośrodku?

Niebezpieczny detoks domowy. Dlaczego warto przeprowadzić detoks w ośrodku?

Czy szybki domowy detoks jest bezpieczny? Osoby decydujące się na leczenie alkoholizmu najczęściej chcą przeprowadzić błyskawiczną terapię. Zasadę tę Pacjenci często odnoszą do detoksu. Czy jednak wizyta lekarska i podanie kroplówek, które szybko uzupełnią poziom elektrolitów rzeczywiście jest dobrym rozwiązaniem? Taki błyskawiczny detoks może okazać się niebezpieczny dla Pacjenta.

Read more

Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Alkoholowy zespół abstynencyjny (AZA) to stan zaburzeń psychicznych i somatycznych, wynikających z nagłego odstawienia alkoholu. Może przyjmować różne postacie, od zawrotów i bólów głowy oraz niewielkiego niepokoju z nudnościami, aż po niebezpieczne majaczenie alkoholowe – nazywane delirium oraz zagrażające życiu napady drgawkowe, które są podobne do napadów występujących podczas padaczki.

Read more

Jak przekonać osobę uzależnioną od alkoholu do podjęcia leczenia?

Jak przekonać osobę uzależnioną od alkoholu do podjęcia leczenia?

Większość osób uzależnionych od alkoholu wręcz ucina wszelkie rozmowy na temat ich nałogu, twierdząc, że wszystko jest w porządku, a problem ich nie dotyczy. Skoro czytasz ten tekst, domyślamy się, że konsekwencje uzależnienia bliskiej osoby znasz doskonale – bez względu na to, czy ta osoba jest uzależniona od szkodliwej substancji czy od niszczących ją zachowań. Domyślamy się też, że już wykorzystałeś znane Ci metody perswazji mające na celu wymuszenie na bliskim zmiany stylu życia i nie przyniosły rezultatu, prawda?

Read more

Ośrodki leczenia uzależnień w Polsce - fakty i mity

Ośrodki leczenia uzależnień w Polsce - fakty i mity

W Polsce alkoholizm jest bardzo szerokim problemem, choć nadal ukrywanym przez wielu chorych. Najczęściej wynika to z ogólnego wstydu przed rodziną, współpracownikami czy też sąsiadami. Obok wielu placówek terapeutycznych, które są podmiotami leczniczymi i spełniają wysokie standardy medyczne, lokalowe, terapeutyczne – działają też szeroko reklamowane w internecie oraz prasie „kliniki” oraz ośrodki czy tez indywidualne osoby, które dają złudną nadzieję na szybką i skuteczną terapię.

Read more

Terapia uzależnienia od alkoholu jej cele i zakres

Terapia uzależnienia od alkoholu jej cele i zakres

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą o znamionach choroby przewlekłej, co wymusza ciągłą konieczność udzielania pomocy choremu i skłania do wyznaczenia granic podstawowej terapii a także innych rodzajów pomocy po zakończeniu terapii.

Read more

Jak leczyć uzależnienie od alkoholu

Jak leczyć uzależnienie od alkoholu

Leczenie alkoholizmu jest bardzo skomplikowane i z doświadczeń wynikających z pracy z uzależnionymi od alkoholu, wiadomo dziś, że często kuracje nie dają żadnych efektów. Prócz leczenia alkoholizmu przy pomocy psychoterapii, która prowadzona jest w placówkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych – a także prób zastosowania farmakoterapii, w Polsce istnieją trzy inne formy samopomocy.

Read more

Detoks alkoholowy, odtrucia alkoholowe - czyli pierwszy krok w stronę trzeźwości

Detoks alkoholowy, odtrucia alkoholowe - czyli pierwszy krok w stronę trzeźwości

Odtrucie alkoholowe potocznie nazywane jest detoksem i jest to cały szereg procedur medycznych zastosowanych by minimalizować zaburzenia wywołane zatruciem alkoholowym, przejawiające się szczególnie silnie w pierwszej fazie tzw. trzeźwienia co związane jest z obniżaniem się poziomu alkoholu we krwi alkoholika.

Read more

Czym jest alkoholizm - choroba alkoholowa, jakie są jej przyczyny

Czym jest alkoholizm - choroba alkoholowa, jakie są jej przyczyny

Alkoholizm jest poważnym problemem społecznym i bez wątpienia wpływa na każdą sferę osoby uzależnionej. Zarówno na sferę fizyczną, psychiczną, duchową jak i społeczną.

Read more

Zaufało nam tysiące Pacjentów!

 • Bezpieczeństwo

  Jesteśmy legalnie działającym ośrodkiem leczenia uzależnień NZOZ wpisanym do Rejestru Podmiotów Leczniczych pod numerem: 000000025095.

 • Specjaliści

  Nasz zespół stanowią lekarze różnych specjalizacji w tym anestezjolodzy, toksykolodzy, psychiatrzy oraz wykwalifikowane pielęgniarki.

 • Dowozimy pacjentów

  Na życzenie możliwy jest transport komfortowym samochodem przy zachowaniu pełnej dyskrecji

 • Wysokie Standardy

  Lata doświadczenia i wykwalifikowana kadra są gwarantem naszej skuteczności, a jej dowodem – tysiące zdrowych pacjentów i liczne certyfikaty.

 • Dostępność 24h

  Jesteśmy do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy w każdej chwili możesz się z nami skontaktować

 • Kompleksowe Badania

  Szczegółowa diagnostyka, wykonywana przez certyfikowane laboratorium pozwala lekarzowi na opracowanie indywidualnej procedury detoksu.

 • Pilne Świadczenia

  Jako jedyni w Polsce przyjmujemy Pacjentów znajdujących się pod wpływem wszelkich środków odurzających.

 • Komfortowe warunki

  Dzięki komfortowym warunkom i domowej, pełnej ciepła i zrozumienia atmosferze, skorzystanie z naszych usług będzie nie tylko pierwszym krokiem ku trzeźwości, ale także szansą na wyciszenie i pełen relaks.

 • 100% anonimowości

  Dyskrecję uznajemy za podstawowy warunek naszej pracy, zapewniający poczucie bezpieczeństwa i spokój pacjentom naszego ośrodka.