15 letnie doświadczenie

Całodobowe wsparcie +48 780 140 130

Czym jest Alkoholizm - choroba alkoholowa

Alkoholizm jest poważnym problemem społecznym i bez wątpienia wpływa na każdą sferę osoby uzależnionej. Zarówno na sferę fizyczną, psychiczną, duchową jak i społeczną.

Problemy wynikające z alkoholizmu są zapewne tak stare jak samo istnienie alkoholu. Choć skutki ostrych zatruć alkoholowych oraz ich następstw znane były już starożytnym lekarzom i medykom, alkoholizm nie od początku uznawany był za chorobę. Alkoholizm najczęściej uważany był jako skaza na moralności, złe obyczaje, grzech lub nawyki dysfunkcjonalne. Wobec osoby nadużywającej alkoholu próbowano stosować pewnego rodzaju perswazję, odwoływać się do zdrowego rozsądku pijących lub tworzyć przekonanie, że osoba pijąca popełnia błąd i tylko silną wolą ma szansę przeciwstawić się nawykowi picia. Wyniki takich działań niestety bardzo mizerne i nie przynosiły pożądanych efektów.

Współczesny świat uznał alkoholizm jako chorobę, która jest niezależna od zmiennych socjodemograficznych takich jak: płeć, stan cywilny, wiek, wykształcenie czy też niski status społeczny. W czasie gdy w Polsce panował ustrój socjalistyczny w społeczeństwie umacniało się przekonanie, że alkoholizm dotyka głównie mężczyzn o niskim statusie społecznym z dużą rodziną i słabo wykształconych. Najczęściej tłumaczono, że nadmierne zażywanie alkoholu jest wynikową tych czynników. Dodatkowo utopijna wizja idealnego państwa socjalistycznego jaką przedstawiała nomenklatura partyjna, doprowadziła do traktowania problemu alkoholizmu marginalne gdyż rzekomo miał dotyczyć tylko ludzi wykolejonych lub zdemoralizowanej części społeczeństwa z tzw. marginesu. Bohdan Woronowicz udowadniał, że alkoholizm jest chorobą ze względu na to, że spełnia trzy podstawowe kryteria choroby: narusza stan równowagi między zdrowiem a patologią, wśród przyczyn zmian patologicznych obecny jest jako czynnik fizyczny, charakteryzuje się czynnikiem.

Nadmierne spożywanie alkoholu doprowadza do zwiększających się szkód fizycznych, psychicznych oraz społecznych. Te trzy aspekty najczęściej u chorego pogłębiają się nawet w przypadku podejmowania krótkich prób abstynencji. Innym aspektem widocznym w postępującym alkoholizmie jest wzrost tolerancji na alkohol widoczny w spożywaniu co raz większych jego ilości dla osiągnięcia upojenia alkoholowego, który wcześniej był możliwy przy spożywaniu mniejszych ilości.

Rozwój choroby alkoholowej najczęściej doprowadza alkoholika do zgonu – chyba, że uda się podjąć próbę powstrzymania procesu choroby i zakończy się ona sukcesem. Największą skuteczność na powstrzymanie rozwoju alkoholizmu jest abstynencja. Część chorych może wyzdrowieć samoistnie a niewielu alkoholikom udaje się nauczyć kontrolować spożywanie alkoholu.

Rozpatrując przyczyny alkoholizmu nie udało się nigdy pojedynczej przyczyny. Prawdopodobnie o powstaniu choroby alkoholowej decyduje wiele czynników psychologicznych, biologicznych oraz społecznych. Cechami znaczącymi alkoholizmu jest powolny przebieg choroby, zmiany formy, indywidualna historia każdego alkoholika, siła upośledzeń wywołana alkoholem a także brak skutecznego lekarstwa pozwalającego powrócić do zdrowia. Nadmierne spożywania alkoholu wpływa negatywnie na funkcjonowanie psychiczne, fizyczne oraz duchowe i społeczne osoby uzależnionej od alkoholu. Nadużywanie alkoholu oraz alkoholizm są przyczyną bardzo wielu dolegliwości psychicznych i somatycznych. Alkoholizm zaburza spełnianie wszystkich podstawowych funkcji rodziny, bytowo – opiekuńczych, socjalizacyjnych oraz prokreacyjnych.

Ośrodek Terapii Uzaleznień

Leczenie Uzależnienia Od Alkoholu

Na życie naszych pacjentów patrzymy wieloaspektowo, bo w naszym przekonaniu uzależnienie od alkoholu jest niezawinione, a wynika z doświadczeń życiowych i niezabezpieczonych potrzeb... Kilka słów o uzależnieniach, leczeniu i terapii uzależnień“

Diagnostyka choroby alkoholowej

Diagnostyka choroby alkoholowej

Gdy pojawiają się charakterystyczne objawy, oznacza to fakt iż picie alkoholu staje się problemem dla Ciebie lub kogoś Tobie bliskiego:

Read more

Niebezpieczny detoks domowy. Dlaczego warto przeprowadzić detoks w ośrodku?

Niebezpieczny detoks domowy. Dlaczego warto przeprowadzić detoks w ośrodku?

Czy szybki domowy detoks jest bezpieczny? Osoby decydujące się na leczenie alkoholizmu najczęściej chcą przeprowadzić błyskawiczną terapię. Zasadę tę Pacjenci często odnoszą do detoksu. Czy jednak wizyta lekarska i podanie kroplówek, które szybko uzupełnią poziom elektrolitów rzeczywiście jest dobrym rozwiązaniem? Taki błyskawiczny detoks może okazać się niebezpieczny dla Pacjenta.

Read more

Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Alkoholowy zespół abstynencyjny (AZA) to stan zaburzeń psychicznych i somatycznych, wynikających z nagłego odstawienia alkoholu. Może przyjmować różne postacie, od zawrotów i bólów głowy oraz niewielkiego niepokoju z nudnościami, aż po niebezpieczne majaczenie alkoholowe – nazywane delirium oraz zagrażające życiu napady drgawkowe, które są podobne do napadów występujących podczas padaczki.

Read more

Jak przekonać osobę uzależnioną od alkoholu do podjęcia leczenia?

Jak przekonać osobę uzależnioną od alkoholu do podjęcia leczenia?

Większość osób uzależnionych od alkoholu wręcz ucina wszelkie rozmowy na temat ich nałogu, twierdząc, że wszystko jest w porządku, a problem ich nie dotyczy. Skoro czytasz ten tekst, domyślamy się, że konsekwencje uzależnienia bliskiej osoby znasz doskonale – bez względu na to, czy ta osoba jest uzależniona od szkodliwej substancji czy od niszczących ją zachowań. Domyślamy się też, że już wykorzystałeś znane Ci metody perswazji mające na celu wymuszenie na bliskim zmiany stylu życia i nie przyniosły rezultatu, prawda?

Read more

Ośrodki leczenia uzależnień w Polsce - fakty i mity

Ośrodki leczenia uzależnień w Polsce - fakty i mity

W Polsce alkoholizm jest bardzo szerokim problemem, choć nadal ukrywanym przez wielu chorych. Najczęściej wynika to z ogólnego wstydu przed rodziną, współpracownikami czy też sąsiadami. Obok wielu placówek terapeutycznych, które są podmiotami leczniczymi i spełniają wysokie standardy medyczne, lokalowe, terapeutyczne – działają też szeroko reklamowane w internecie oraz prasie „kliniki” oraz ośrodki czy tez indywidualne osoby, które dają złudną nadzieję na szybką i skuteczną terapię.

Read more

Terapia uzależnienia od alkoholu jej cele i zakres

Terapia uzależnienia od alkoholu jej cele i zakres

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą o znamionach choroby przewlekłej, co wymusza ciągłą konieczność udzielania pomocy choremu i skłania do wyznaczenia granic podstawowej terapii a także innych rodzajów pomocy po zakończeniu terapii.

Read more

Jak leczyć uzależnienie od alkoholu

Jak leczyć uzależnienie od alkoholu

Leczenie alkoholizmu jest bardzo skomplikowane i z doświadczeń wynikających z pracy z uzależnionymi od alkoholu, wiadomo dziś, że często kuracje nie dają żadnych efektów. Prócz leczenia alkoholizmu przy pomocy psychoterapii, która prowadzona jest w placówkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych – a także prób zastosowania farmakoterapii, w Polsce istnieją trzy inne formy samopomocy.

Read more

Detoks alkoholowy, odtrucia alkoholowe - czyli pierwszy krok w stronę trzeźwości

Detoks alkoholowy, odtrucia alkoholowe - czyli pierwszy krok w stronę trzeźwości

Odtrucie alkoholowe potocznie nazywane jest detoksem i jest to cały szereg procedur medycznych zastosowanych by minimalizować zaburzenia wywołane zatruciem alkoholowym, przejawiające się szczególnie silnie w pierwszej fazie tzw. trzeźwienia co związane jest z obniżaniem się poziomu alkoholu we krwi alkoholika.

Read more

Czym jest alkoholizm - choroba alkoholowa, jakie są jej przyczyny

Czym jest alkoholizm - choroba alkoholowa, jakie są jej przyczyny

Alkoholizm jest poważnym problemem społecznym i bez wątpienia wpływa na każdą sferę osoby uzależnionej. Zarówno na sferę fizyczną, psychiczną, duchową jak i społeczną.

Read more

Zaufało nam tysiące Pacjentów!

 • Bezpieczeństwo

  Jesteśmy legalnie działającym ośrodkiem leczenia uzależnień NZOZ wpisanym do Rejestru Podmiotów Leczniczych pod numerem: 000000025095.

 • Specjaliści

  Nasz zespół stanowią lekarze różnych specjalizacji w tym anestezjolodzy, toksykolodzy, psychiatrzy oraz wykwalifikowane pielęgniarki.

 • Dowozimy pacjentów

  Na życzenie możliwy jest transport komfortowym samochodem przy zachowaniu pełnej dyskrecji

 • Wysokie Standardy

  Lata doświadczenia i wykwalifikowana kadra są gwarantem naszej skuteczności, a jej dowodem – tysiące zdrowych pacjentów i liczne certyfikaty.

 • Dostępność 24h

  Jesteśmy do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy w każdej chwili możesz się z nami skontaktować

 • Kompleksowe Badania

  Szczegółowa diagnostyka, wykonywana przez certyfikowane laboratorium pozwala lekarzowi na opracowanie indywidualnej procedury detoksu.

 • Pilne Świadczenia

  Jako jedyni w Polsce przyjmujemy Pacjentów znajdujących się pod wpływem wszelkich środków odurzających.

 • Komfortowe warunki

  Dzięki komfortowym warunkom i domowej, pełnej ciepła i zrozumienia atmosferze, skorzystanie z naszych usług będzie nie tylko pierwszym krokiem ku trzeźwości, ale także szansą na wyciszenie i pełen relaks.

 • 100% anonimowości

  Dyskrecję uznajemy za podstawowy warunek naszej pracy, zapewniający poczucie bezpieczeństwa i spokój pacjentom naszego ośrodka.