15 letnie doświadczenie

Całodobowe wsparcie +48 780 140 130

Diagnostyka choroby alkoholowej

Diagnostyka choroby alkoholowej

Gdy pojawiają się charakterystyczne objawy, oznacza to fakt iż picie alkoholu staje się problemem dla Ciebie lub kogoś Tobie bliskiego:
1. zwiększa się częstość i ilość wypijanego alkoholu
2. zmienia się cel picia (alkohol staje się lekiem na niepowodzenia, frustrację)
3. picie staje się stereotypem (celebracja picia alkoholu, sytuacje związane z piciem dominują życie, narasta niepokój, drażliwość w sytuacji niemożności napicia się).
4. alkohol spożywany jest w sytuacjach niedozwolonych (prowadzenie pojazdów pod wpływem, picie w pracy, w ciąży, w okresie karmienia piersią).
5. notuje się incydenty upojenia.
6. picie alkoholu niepokoi, osoby z otoczenia sugerują odstawienie lub ograniczenie picia.
7. picie alkoholu służy leczeniu objawów abstynencyjnych - picie na klina.
8. pojawiają się palimpsesty, tzn. nie pamiętamy sytuacji związanych z piciem.
9. picie alkoholu pomimo narastania negatywów związanych z piciem, socjalnych, zdrowotnych, rodzinnych.

Nie każda osoba pijąca alkohol w nadmierny sposób jest uzależniona, niektórzy nadużywają alkoholu lub piją w sposób szkodliwy. Konieczna jest dokładna diagnostyka. Niektóre schorzenia, można wykryć na podstawie badań dodatkowych np. laboratoryjnych czy obrazowych. W przypadku choroby alkoholowej takie badania mają tylko pomocnicze znaczenie. Znane są testy, na podstawie, których z dużym prawdopodobieństwem możemy podejrzewać Alkoholizm, niektóre z nich pacjent może wykonać samodzielnie, inne wykonuje personel medyczny, najbardziej znane to Michigan Alcoholism Screning Test (MAST), CAGE, Karty Jellinka, Test Baltimorski i uważany obecnie za najbardziej wartościowy wśród testów przesiewowych AUDIT. Zachęcamy do zapoznania się z nimi w dziale Testy. Badając pacjenta w kierunku choroby alkoholowej, bierzemy pod uwagę wywiad od badanego, osób bliskich, badanie stanu ogólnego i psychicznego.

Możemy podejrzewać uzależnienie od alkoholu u osób z objawami somatycznymi:
1. dolegliwościami przewodu pokarmowego, zażywających duże ilości środków zobojętniających kwas żołądkowy, skarżących się na nudności poranne, u których występuje żółtaczka, inne objawy uszkodzenia lub niewydolności wątroby, zapalenie trzustki.
2. częstymi urazami głowy, potłuczonymi żebrami, siniakami.
3. objawami neurologicznymi takimi jak drżenie, polineuropatia, drgawki, zespół móżdżkowy z ataksją, zaburzeniami równowagi, chodu.
4. specyficznym wyglądem twarzy z obrzękiem, zaczerwienieniem, zmianami naczyniowymi głównie policzków i nosa.
5. wegetatywnymi objawami abstynencyjnymi, nadciśnieniem tętniczym, tachykardią
6. kardiomiopatią
7. ogólnie złym stanem zdrowia, wyniszczeniem, niedokrwistością, charakterystycznym zapachem.

W badaniu psychiatrycznym podejrzewamy chorobę alkoholową u osoby zgłaszającej; niepokój, drażliwość, lęk, zaburzenia snu, nietypowe zaburzenia depresyjne, zachowania dysforyczne, agresywne, pewne charakterystyczne zaburzenia psychotyczne np. urojenia zdrady, omamy słuchowe, zaburzenia funkcji poznawczych, koncentracji, zaburzenia pamięci. Pacjenci uzależnieni mają często wyraźnie zaburzony krytycyzm co do ilości i częstości spożywanego alkoholu. Pytani o przyczyny swoich niedostosowanych zachowań, nie wiążą ich ze spożyciem alkoholu, szukają powodów w czynnikach środowiskowych.

Stwierdzenie u pacjenta nasilonych objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego (bardzo pomocne jest badanie skalą CIWA – A), padaczki alkoholowej, majaczenia drżennego, halucynozy alkoholowej, psychozy Korsakowa lub encefalopatii Wernickiego często upoważnia lekarza do rozpoznania Uzależnienia od alkoholu.

Pomocne w diagnostyce badania laboratoryjne:
1. pełna morfologia krwi – często stwierdzamy makrocytozę z hiperchromią, anemię, zmianę wskaźników czerwonokrwinkowych (MCH ponad 36PG, MCV ponad 97FL), obniżenie parametrów krwinek białych i płytek krwi.
2. badanie aktywności enzymów wątrobowych i wskaźników wydolności wątroby - GGTP , czyli Gamma-glutamylo-transpeptydaza jest jednym z enzymów wątrobowych znaczących w diagnostyce alkoholizmu ponieważ jego podwyższenie niejednokrotnie do 1000 j/l potwierdza alkoholizm u pacjenta, w momencie odstawienia alkoholu u chorego w przeciągu około 1-1,5 tygodnia wartość GGTP powraca do normy. Ponowne spożywanie alkoholu spowoduje ponowne podwyższenie GGTP. Badanie to wykonujemy razem z oznaczeniem innych enzymów, jak AST, ALT i fosfatazy zasadowej, których wzrost także może świadczyć o alkoholizmie pacjenta, obserwujemy podwyższoną billirubinemię, wzrost INR.
3. wykonujemy badanie lipazy i amylazy w moczu i surowicy w przypadku Ostrego Zapalenia Trzustki o alkoholowej etiologii.
4. oznaczamy glikemię - obniżenie glukozy we krwi może wystąpić najczęściej po wypiciu alkoholu na pusty żołądek co powoduje zahamowanie syntezy glukozy, podwyższenie jest dość typowym objawem w obrazie alkoholowego zespołu abstynencyjnego.
5. konieczne jest oznaczenie „elektrolitów” - występuje obniżenie poziomu: wapnia, potasu, sodu, magnezu i fosforanów (spowodowane zwykle złym odżywianiem się chorego).
6. podwyższona aktywność CPK jest wskaźnikiem uszkodzenia mięśni ( w mechanizmie częstych urazów i uszkodzenia spowodowanego alkoholem).

Wykonanie wymienionych testów do samodiagnozy, przesiewowych, wspomnianych badań laboratoryjnych nie zastąpi wizyty u specjalisty. Może tylko sugerować rozpoznanie. Zespół uzależnienia od alkoholu rozpoznajemy na podstawie kryteriów diagnostycznych.

Ośrodek Terapii Uzaleznień

Leczenie Uzależnienia Od Alkoholu

Na życie naszych pacjentów patrzymy wieloaspektowo, bo w naszym przekonaniu uzależnienie od alkoholu jest niezawinione, a wynika z doświadczeń życiowych i niezabezpieczonych potrzeb... Kilka słów o uzależnieniach, leczeniu i terapii uzależnień“

Diagnostyka choroby alkoholowej

Diagnostyka choroby alkoholowej

Gdy pojawiają się charakterystyczne objawy, oznacza to fakt iż picie alkoholu staje się problemem dla Ciebie lub kogoś Tobie bliskiego:

Read more

Niebezpieczny detoks domowy. Dlaczego warto przeprowadzić detoks w ośrodku?

Niebezpieczny detoks domowy. Dlaczego warto przeprowadzić detoks w ośrodku?

Czy szybki domowy detoks jest bezpieczny? Osoby decydujące się na leczenie alkoholizmu najczęściej chcą przeprowadzić błyskawiczną terapię. Zasadę tę Pacjenci często odnoszą do detoksu. Czy jednak wizyta lekarska i podanie kroplówek, które szybko uzupełnią poziom elektrolitów rzeczywiście jest dobrym rozwiązaniem? Taki błyskawiczny detoks może okazać się niebezpieczny dla Pacjenta.

Read more

Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Alkoholowy zespół abstynencyjny (AZA) to stan zaburzeń psychicznych i somatycznych, wynikających z nagłego odstawienia alkoholu. Może przyjmować różne postacie, od zawrotów i bólów głowy oraz niewielkiego niepokoju z nudnościami, aż po niebezpieczne majaczenie alkoholowe – nazywane delirium oraz zagrażające życiu napady drgawkowe, które są podobne do napadów występujących podczas padaczki.

Read more

Jak przekonać osobę uzależnioną od alkoholu do podjęcia leczenia?

Jak przekonać osobę uzależnioną od alkoholu do podjęcia leczenia?

Większość osób uzależnionych od alkoholu wręcz ucina wszelkie rozmowy na temat ich nałogu, twierdząc, że wszystko jest w porządku, a problem ich nie dotyczy. Skoro czytasz ten tekst, domyślamy się, że konsekwencje uzależnienia bliskiej osoby znasz doskonale – bez względu na to, czy ta osoba jest uzależniona od szkodliwej substancji czy od niszczących ją zachowań. Domyślamy się też, że już wykorzystałeś znane Ci metody perswazji mające na celu wymuszenie na bliskim zmiany stylu życia i nie przyniosły rezultatu, prawda?

Read more

Ośrodki leczenia uzależnień w Polsce - fakty i mity

Ośrodki leczenia uzależnień w Polsce - fakty i mity

W Polsce alkoholizm jest bardzo szerokim problemem, choć nadal ukrywanym przez wielu chorych. Najczęściej wynika to z ogólnego wstydu przed rodziną, współpracownikami czy też sąsiadami. Obok wielu placówek terapeutycznych, które są podmiotami leczniczymi i spełniają wysokie standardy medyczne, lokalowe, terapeutyczne – działają też szeroko reklamowane w internecie oraz prasie „kliniki” oraz ośrodki czy tez indywidualne osoby, które dają złudną nadzieję na szybką i skuteczną terapię.

Read more

Terapia uzależnienia od alkoholu jej cele i zakres

Terapia uzależnienia od alkoholu jej cele i zakres

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą o znamionach choroby przewlekłej, co wymusza ciągłą konieczność udzielania pomocy choremu i skłania do wyznaczenia granic podstawowej terapii a także innych rodzajów pomocy po zakończeniu terapii.

Read more

Jak leczyć uzależnienie od alkoholu

Jak leczyć uzależnienie od alkoholu

Leczenie alkoholizmu jest bardzo skomplikowane i z doświadczeń wynikających z pracy z uzależnionymi od alkoholu, wiadomo dziś, że często kuracje nie dają żadnych efektów. Prócz leczenia alkoholizmu przy pomocy psychoterapii, która prowadzona jest w placówkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych – a także prób zastosowania farmakoterapii, w Polsce istnieją trzy inne formy samopomocy.

Read more

Detoks alkoholowy, odtrucia alkoholowe - czyli pierwszy krok w stronę trzeźwości

Detoks alkoholowy, odtrucia alkoholowe - czyli pierwszy krok w stronę trzeźwości

Odtrucie alkoholowe potocznie nazywane jest detoksem i jest to cały szereg procedur medycznych zastosowanych by minimalizować zaburzenia wywołane zatruciem alkoholowym, przejawiające się szczególnie silnie w pierwszej fazie tzw. trzeźwienia co związane jest z obniżaniem się poziomu alkoholu we krwi alkoholika.

Read more

Czym jest alkoholizm - choroba alkoholowa, jakie są jej przyczyny

Czym jest alkoholizm - choroba alkoholowa, jakie są jej przyczyny

Alkoholizm jest poważnym problemem społecznym i bez wątpienia wpływa na każdą sferę osoby uzależnionej. Zarówno na sferę fizyczną, psychiczną, duchową jak i społeczną.

Read more

Zaufało nam tysiące Pacjentów!

 • Bezpieczeństwo

  Jesteśmy legalnie działającym ośrodkiem leczenia uzależnień NZOZ wpisanym do Rejestru Podmiotów Leczniczych pod numerem: 000000025095.

 • Specjaliści

  Nasz zespół stanowią lekarze różnych specjalizacji w tym anestezjolodzy, toksykolodzy, psychiatrzy oraz wykwalifikowane pielęgniarki.

 • Dowozimy pacjentów

  Na życzenie możliwy jest transport komfortowym samochodem przy zachowaniu pełnej dyskrecji

 • Wysokie Standardy

  Lata doświadczenia i wykwalifikowana kadra są gwarantem naszej skuteczności, a jej dowodem – tysiące zdrowych pacjentów i liczne certyfikaty.

 • Dostępność 24h

  Jesteśmy do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy w każdej chwili możesz się z nami skontaktować

 • Kompleksowe Badania

  Szczegółowa diagnostyka, wykonywana przez certyfikowane laboratorium pozwala lekarzowi na opracowanie indywidualnej procedury detoksu.

 • Pilne Świadczenia

  Jako jedyni w Polsce przyjmujemy Pacjentów znajdujących się pod wpływem wszelkich środków odurzających.

 • Komfortowe warunki

  Dzięki komfortowym warunkom i domowej, pełnej ciepła i zrozumienia atmosferze, skorzystanie z naszych usług będzie nie tylko pierwszym krokiem ku trzeźwości, ale także szansą na wyciszenie i pełen relaks.

 • 100% anonimowości

  Dyskrecję uznajemy za podstawowy warunek naszej pracy, zapewniający poczucie bezpieczeństwa i spokój pacjentom naszego ośrodka.